Papillons de Poitou-Charentes

Euplagia quadripunctaria Pigeau Mireille Exireuil 79 26082013

Euplagia quadripunctaria Pigeau Mireille Exireuil 79 26082013