Papillons de Poitou-Charentes

Schrankia costaestrigalis Charles Geneviève Ternant 17 09092016

Schrankia costaestrigalis Charles Geneviève Ternant 17 09092016